3/6/19

RESUMO PERIODOS DE CAZA EN GALICIA 2019/20


D.O.G. Nº 102 do 31/5/2019: RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2019/20.

Tempada xeral: 20 de outubro de 2019 e o 6 de xaneiro de 2020

Arcea / becacina*: 20 de outubro de 2019 e o 6 de xaneiro de 2020. Poderase prolongar ata o día 9 de febreiro de 2020. Cota de 3 por cazador e día. (* a becacina está vedada nos concellos do Anexo V da Orde)

Lebre: 20 de outubro e o 24 de novembro de 2019.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 1 de setembro ata o 19 de outubro de 2019, e desde o 7 de xaneiro ata o 9 de febreiro de 2020, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (femias): PROHIBIDA A SÚA CAZA

Corzos (machos): 24 de agosto ata o 19 de outubro de 2019, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 1 de abril ata o 31 de xullo de 2020 na modalidade de axexo.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 24 de agosto de 2019 ata o 29 de febreiro de 2020, nas modalidades de batida, montaría e espera. SE AUTORIZA A CAZA NOS VEDADOS DURANTE TODA A TEMPORADA.

Cervo (femias): PROHIBIDA A SÚA CAZA

Cervo: 15 de setembro ata o 20 de outubro de 2019, en axexo calquera día da semana, no caso de machos adultos. E con todas as modalidades, desde o 20 de outubro de 2019 ata o 12 de xaneiro de 2020, os xoves, sábados, domingos e festivos (e calquera día no caso dos axexos).

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2019 ata o 15 de marzo de 2020.

Adestramento de cans: 1 de setembro de 2019 ata o 19 de outubro de 2019 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 20 de outubro de 2019 ata o 6 de xaneiro de 2020 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.. Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, autorízase o adestramento de cans sobre esta especie, sen petición previa, desde o 7 de xaneiro de 2020 ata o 15 de marzo de 2020 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.