13/10/17

LEI 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

LEI 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171011/AnuncioC3B0-051017-0001_gl.pdf