4/2/22

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA TECORES 2022

ORDE do 18 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para as persoas titulares de terreos cinexéticos ordenados destinadas ao fomento da riqueza e xestión dos recursos cinexéticos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT723A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220204/AnuncioG0532-180122-0001_gl.pdf