14/5/21

RESUMO PERIODOS DE CAZA EN GALICIA 2021/22

D.O.G. Nº 84 do 5/5/2021: RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2021/22.

Tempada xeral: 17 de outubro de 2021 e o 6 de xaneiro de 2022

Arcea / becacina*: 17 de outubro de 2021 e o 6 de xaneiro de 2022. Poderase prolongar ata o día 13 de febreiro de 2022. Cota de 3 por cazador e día. (* a becacina está vedada nos concellos do Anexo IV da Orde)

Lebre: 17 de outubro e o 28 de novembro de 2021.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 1 de setembro ata o 16 de outubro de 2021, e desde o 7 de xaneiro ata o 13 de febreiro de 2022, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (machos): 21 de agosto ata o 16 de outubro de 2021, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 1 de abril ata o 31 de xullo de 2022 na modalidade de axexo.

Corzos (femias): PROHIBIDO O APROVEITAMENTO. Xustificado no Plan Anual de aproveitamento, do 4 de setembro ata o 16 de outubro de 2021 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 19 de febreiro de 2022, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 21 de agosto de 2021 ata o 27 de febreiro de 2022, nas modalidades de batida, montaría e espera. SE AUTORIZA A CAZA NOS VEDADOS E ZONAS DE ADESTRAMENTO DE CANS DURANTE TODA A TEMPORADA.

Cervo (machos e femias): 12 de setembro ata o 16 de outubro de 2021, en axexo calquera día da semana, no caso de machos e femias adultas. E con todas as modalidades, desde o 17 de outubro de 2021 ata o 9 de xaneiro de 2022, os xoves, sábados, domingos e festivos (e calquera día no caso dos axexos).

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2021 ata o 15 de marzo de 2022.

Adestramento de cans: 1 de setembro de 2021 ata o 16 de outubro de 2021 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 17 de outubro de 2021 ata o 6 de xaneiro de 2022 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico. Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, autorízase o adestramento de cans sobre esta especie, sen petición previa, desde o 7 de xaneiro de 2022 ata o 13 de marzo de 2022 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN GALEGO: https://unitega.files.wordpress.com/2021/05/orden-de-vedas-2021_22-1.pdf

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN CASTELLANO: https://unitega.files.wordpress.com/2021/05/orden-de-vedas-2021_22-castellano.pdf