30/5/17

RESUMO PERIODOS DE CAZA EN GALICIA 2017/18

D.O.G. Nº 101 do 30/5/2017: RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2017/18.

Tempada xeral: 15 de outubro de 2017 e o 6 de xaneiro de 2018

Arcea: 15 de outubro de 2017 e o 6 de xaneiro de 2018. Poderase prolongar ata o día 11 de febreiro de 2018. Cota de 3 por cazador e día.

Lebre: 15 de outubro e o 26 de novembro de 2017.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 2 de setembro ata o 14 de outubro de 2017, e desde o 7 de xaneiro ata o 11 de febreiro de 2018, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (machos): 26 de agosto ata o 14 de outubro de 2017, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días.

Corzos (femias): 2 de setembro e o 14 de outubro de 2017 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 4 de febreiro de 2018, á escolla.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 26 de agosto de 2017 ata o 14 de xaneiro de 2018, nas modalidades de batida, montaría e espera.

Cervo, gamo e muflón: 2 de setembro ata o 1 de outubro de 2017, calquera día da semana, no caso de machos adultos e femias adultas en descaste e, con todas as modalidades, desde o 15 de outubro de 2017 ata o 14 de xaneiro de 2018, os xoves, sábados, domingos e festivos e calquera día no caso dos axexos.

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2017 ata o 15 de marzo de 2018.

Adestramento de cans: 1 de setembro de 2017 ata o 14 de outubro de 2017 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 15 de outubro de 2017 ata o 6 de xaneiro de 2018 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.. Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, autorízase o adestramento de cans sobre esta especie, sen petición previa, desde o 7 de xaneiro de 2018 ata o 15 de marzo de 2018 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.