20/4/24

PERÍODOS HÁBILES DE CAZA EN GALICIA - TEMPADA 2024/25

D.O.G. Nº 75 do 16/4/2024: RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2024/25.


Tempada xeral: 20 de outubro de 2024 e o 6 de xaneiro de 2025

Arcea / becacina*: 20 de outubro de 2024 e o 6 de xaneiro de 2025. Poderase prolongar ata o día 9 de febreiro de 2025. Cota de 3 por cazador e día. (* a becacina está vedada nos concellos do Anexo IV da Orde)

Lebre: 20 de outubro e o 24 de novembro de 2024.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 1 de setembro ata o 19 de outubro de 2024, e desde o 7 de xaneiro ata o 9 de febreiro de 2025, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (machos): 17 de agosto ata o 19 de outubro de 2024, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 1 de abril ata o 31 de xullo de 2025 na modalidade de axexo.

Corzos (femias): Xustificado no Plan Anual de aproveitamento, do 7 de setembro ata o 19 de outubro de 2024 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 15 de febreiro de 2025, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 17 de agosto de 2024 ata o 23 de febreiro de 2025, nas modalidades de batida, montaría e espera. SE AUTORIZA A CAZA NOS VEDADOS E ZONAS DE ADESTRAMENTO DE CANS DURANTE TODA A TEMPORADA.

Cervo (machos e femias): 15 de setembro ata o 19 de outubro de 2024, en axexo calquera día da semana, no caso de machos e femias adultas. E con todas as modalidades, desde o 20 de outubro de 2024 ata o 5 de xaneiro de 2025, os xoves, sábados, domingos e festivos (e calquera día no caso dos axexos).

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2024 ata o 15 de marzo de 2025.

Adestramento de cans (en Tecores): 1 de setembro de 2024 ata o 19 de outubro de 2024 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 20 de outubro de 2024 ata o 6 de xaneiro de 2025 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.

Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, poderá permitirse o adestramento de cans sobre esta especie e exclusivamente para realizar censos desde o 7 de xaneiro de 2025 ata o 9 de febreiro de 2025, os xoves, os domingos e os festivos de carácter estatal ou autonómico; e desde o 10 de febreiro de 2025 ata o 9 de marzo de 2025, todos os días da semana.

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN GALEGO: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240416/AnuncioG0691-010424-0002_gl.pdf


DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN CASTELLANO: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240416/AnuncioG0691-010424-0002_es.pdf


DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN PORTUGUES: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240416/AnuncioG0691-010424-0002_pt.html