3/5/23

PERÍODOS HÁBILES DE CAZA EN GALICIA - TEMPADA 2023/24

D.O.G. Nº 83 do 26/4/2022: RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2023 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2023/24.


Tempada xeral: 15 de outubro de 2023 e o 6 de xaneiro de 2024

Arcea / becacina*: 15 de outubro de 2023 e o 6 de xaneiro de 2024. Poderase prolongar ata o día 11 de febreiro de 2024. Cota de 3 por cazador e día. (* a becacina está vedada nos concellos do Anexo IV da Orde)

Lebre: 15 de outubro e o 26 de novembro de 2023.

Raposo: No período hábil de caza menor pódese cazar nas distintas modalidades de caza menor e en batida. Batidas desde o 1 de setembro ata o 14 de outubro de 2023, e desde o 7 de xaneiro ata o 11 de febreiro de 2024, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Corzos (machos): 19 de agosto ata o 14 de outubro de 2023, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días. 1 de abril ata o 31 de xullo de 2024 na modalidade de axexo.

Corzos (femias): Xustificado no Plan Anual de aproveitamento, do 2 de setembro ata o 14 de outubro de 2023 ou ben entre o 7 de xaneiro e o 17 de febreiro de 2024, en batida, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos, agás os axexos que poderán ser todos os días.

Xabaril: Xoves, sábados, domingos e festivos desde o 19 de agosto de 2023 ata o 25 de febreiro de 2024, nas modalidades de batida, montaría e espera. SE AUTORIZA A CAZA NOS VEDADOS E ZONAS DE ADESTRAMENTO DE CANS DURANTE TODA A TEMPORADA.

Cervo (machos e femias): 10 de setembro ata o 14 de outubro de 2023, en axexo calquera día da semana, no caso de machos e femias adultas. E con todas as modalidades, desde o 15 de outubro de 2023 ata o 7 de xaneiro de 2024, os xoves, sábados, domingos e festivos (e calquera día no caso dos axexos).

Cabra montés (Tecores do Xurés): 15 de setembro de 2023 ata o 15 de marzo de 2024.

Adestramento de cans (en Tecores): 1 de setembro de 2023 ata o 14 de outubro de 2023 os xoves, sábados, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico, e desde o 15 de outubro de 2023 ata o 6 de xaneiro de 2024 os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.

Nos Tecor con prórroga do período hábil de caza para a arcea, poderá permitirse o adestramento de cans sobre esta especie e exclusivamente para realizar censos desde o 7 de xaneiro de 2024 ata o 11 de febreiro de 2024, todos os días da semana, e desde o 12 de febreiro de 2024 ata o 10 de marzo de 2024, os xoves, domingos e festivos de carácter estatal ou autonómico.

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN GALEGO: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230502/AnuncioG0532-200423-0003_gl.pdf


DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN CASTELLANO: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230502/AnuncioG0532-200423-0003_es.pdf

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO EN PORTUGUES: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230502/AnuncioG0532-200423-0003_pt.html