27/1/21

ACTUALIZACION DO 27/01/2021 SOBRE A CAZA EN GALICIA – COVID19

D.O.G. nº 16-Bis do 26/01/2021 - DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro e da ORDE do 26 de xaneiro de 2021

Batidas xabaril (Tecores e zonas libres): Permitidas. Os cazadores poden desprazarse entre municipios para cazar.

Arcea/ Becacina: Permitida a caza. Os cazadores NON poden desprazarse entre municipios. Só poden cazar no municipio onde residan. Farase de forma individual. Permitirase cazar xunto a persoas conviventes.

Batidas ao raposo: Pendente de aclaracións por parte da Xunta de Galicia sobre se se poden facer ou non.