5/6/17

Listado completo de los beneficiarios de las ayudas por daños producidos por el jabalí, lobo y oso; con los importes que van a recibir

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan as especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2016 (código de procedemento MT809D).
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170605/AnuncioG0422-240517-0004_gl.html